Hunters Studfarm
  • nl
  • fr
  • en
Thanks to: Aveve
// 14 maart vrijspringen gewest Vleteren
28 February 2009

14 maart vrijspringen gewest Vleteren

Geachte Fokker,
Op zaterdag 14 maart 2008 om 12u30 organiseert het B.W.P Gewest Vleteren, zoals de jaarlijkse traditie het wil, een wedstrijd vrijspringen voor 2-, 3- en 4- jarige paarden en 2- tot 6-jarige pony’s in HUNTERS' STUDFARM, Sint-Pietersstraat 4 in 8970 Reningelst. Deze paarden en pony’s moeten in een door het BWP erkend Europees Stamboek zijn ingeschreven en de eigenaar(s) dienen lid te zijn van het Belgisch
Warmbloedpaard vzw.
De inschrijving gebeurt door de toezending van goed leesbare kopijen van het stamboekdocument (BWP-paspoort gekleurde middenpagina’s) van het dier, alsook de naam, de voornaam, het volledige adres en het telefoonnummer van de eigenaar(s) met eventueel een samenvatting van de prestaties en resultaten van de moederstam aan de penningmeester Mw. Vanhoutte-Loeys, Beverenstraat 52, 8691 Alveringem (058/29.81.33).
De inschrijving wordt pas geregistreerd na de overschrijving van € 20,- per deelnemend dier op rekening 738-3231453-17 van het BWP Gewest Vleteren.
Het inschrijvingsgeld wordt, na het vrijspringen van het paard, voor een bedrag van € 5,- terugbetaald. Het saldo zal de prijzenpot spijzen.
Elke reeks zal bestaan uit een vijfentwintigtal paarden – de pony’s worden ingedeeld volgens het aantal inschrijvingen – zodat enkel de eerste inschrijvingen worden weerhouden.
De paarden worden beoordeeld door een vakbekwame jury.
Het reglement en de onderrichtingen voor een goed verloop van deze organisatie maken reeds deel uit van deze uitnodiging. De lijst van de deelnemende viervoeters, alsook de volgorde van aantreden, zal te zien zijn op www.bwpvleteren.be vanaf begin maart.
Voor meer inlichtingen kunt U steeds terecht bij de Voorzitter, Secretaris en Penningmeester.
Ook dit jaar worden springruiters en paardenhandelaren aangeschreven teneinde de verkoop van jonge warmbloedpaarden te stimuleren voor de fokkers die dit wensen. Gelieve mede te delen of het paard te koop is.
De mogelijkheid bestaat om zich op 8 maart 2008 lid te maken van het Belgisch Warmbloedpaard V.Z.W.
Wij hopen dat de fokkers van ons gewest en onze provincie in grote getale zullen inschrijven, minstens
aanwezig zijn, op 8 maart a.s.
Met de beste groeten,
Share this article :
© 2024 Hunters Studfarm · All rights reserved. Privacy · Designed by Pweb

This website uses cookies. This way we can ensure that your browsing experience is made even more pleasant.
Learn more